97f63c2622ad962726d9fcc201a1cd3b

Extrait du fichier (au format texte) :

ALGEMEEN: Algemene aspecten:
· Ontvangst van de SAS-producten
Onze verkoop- en verpakeenheid is de PALLET. Zodoende ontvangt u onze producten op houten pallets met samentrekbare plastic hoes en in sommige gevallen gesnoerd. Alle verpakkingen zijn kringloopproducten. Onze samentrekbare hoezen bevatten een bescherming tegen ultravioletstralen waardoor ze tot 12 maanden zonbestendig zijn. De pallets worden gefabriceerd naar het formaat van het onderdeel dat ze dragen. Ze zijn niet terugvorderbaar en voor eenmalig gebruik. Het gewicht van onze pallets schommelt tussen 250 en 1.600 kg. Bepaalde producten, zoals de SPIEËN, de GEBEITELDE OMLIJSTING, en de WATERSPUWERS worden in kartonen dozen geleverd die beschermd moeten worden tegen vochtigheid. Eens de pallets of de kartonnen dozen geopend, moeten de onderdelen er voorzichtig uitgehaald en behandeld worden om de producten niet te beschadigen. De onderdelen moeten met zuivere handen behandeld worden om ze niet te vuil te maken. SAS wijst elke verantwoordelijkheid af over onjuiste behandelingen. In ieder geval zal de diameter van het te gebruiken betonijzer verschillend zijn evenals de manier waarop het geplaatst moet worden. onderdeel, en uit andere stangen met een kleinere diameter die er dwars opstaan en met de eerste verbonden zijn. De SAS-producten die voor hun plaatsing betonijzers nodig hebben, zijn: · Kolom. · Claustras. · Kolommen en blokken. · Zonneblinden. · Ramen.

· Verbindingsmortel.
Als we de SAS-producten met mortel plaatsen, raden wij aan mortel te gebruiken die in zakken zit en reeds voorbereid is door de fabrikant.

· De Funderingen.
Als algemene regel moeten de funderingen breder zijn dan hetgeen men gaat bouwen (muur, balustrade, etc.) om een billijke verdeling van het materiaal over de terreinbasis te verkrijgen. De diepte van de funderingen hangt af van de kwaliteit en de consistentie van het terrein en van de krachten waaraan het bouwwerk onderworpen is. In zones waar het stevig kan vriezen, worden funderingen met een grotere diepte aangeraden. Het is van uiterst belang dat de fundering waterpas blijft, aangezien dit vele problemen vermijdt bij de nivellering van het bouwwerk. Voor muren langer dan 2 lopende meters, bevelen wij aan om de fundering te armeren met wapeningsstaven.

· Het betonijzer.
Opdat een geheel goed verbonden blijft, is het belangrijk te verstevigen met betonijzers, aangezien men er rekening mee moet houden dat er altijd bewegingen voorkomen en dat deze elementen zijdelingse krachten moeten dragen. Als het geheel verbonden wordt, wint men aan WEERSTAND. De verbindingen bestaan normaal uit een aantal geribbelde betonijzers, geplaatst over de gehele lengte van het Voor het vullen van Kolommen, Klassieke Kolommen, Blokken, etc. Is het voldoende grijze mortel soort A ( gedetailleerde informatie: " Mortel soort A en soort B ) te gebruiken. Om balusters, claustras of andere van onze producten te plaatsen, wordt cement lijm COLA-SAS gebruikt. Voor de voegen, raden wij aan cement lijm COLA-SAS te gebruiken.

2

ALGEMEEN: Werkplanning alvorens te beginnen.
Een schema opstellen.
Men moet er rekening mee houden dat het belangrijk is voor het plaatsen van ieder van onze producten, een schema met maten op te stellen. Alzo verkrijgen we de meeste veiligheid in het bouwwerk en verzekeren we er ons van dat er geen materiaal ontbreekt. Bijvoorbeeld, als we een omheining gaan plaatsen met kolommen en

· De plaatsingsdag kiezen.
Het is raadzaam zeer warme dagen te vermijden. De geschikte temperatuur ligt tussen de 5º C en de 25-30º C. Vermijd bevriezing. De vochtigheid moet juist zijn, aangezien er bij het harden van de mortel een temperatuurstijging plaats heeft en er water uit verdampt.

· Het mengen en harden.
Het is zeer belangrijk de mortel goed te mengen. De mengtijd is de tijd die garandeert dat alle materialen volledig gemengd en gehomogeniseerd zijn. Vanaf 30 minuten begint het harden, eindigend na 10 à 12 uren, vervolgens begint de verharding.

SCHEMA
lagen
40 x 40 cm

· De plaatsing.
Als we de onderdelen met mortel plaatsen, moeten we ze nat maken door ze, gedurende twee uren, onder te dompelen in water en ze zullen drogen door ze, voor het plaatsen, 10 minuten te laten uitdruipen, dit om te vermijden dat ze het water van de mortel absorberen. Als de onderdelen met cola cement geplaatst worden, is het niet nodig ze eerst nat te maken.

6 betonijzers 2'5 m 1'5 m 15 stuks max. 5 meter

Het opvoegen.
blokken, houden we er rekening mee op welke afstand we de kolommen plaatsen (5 m maximum) om de grootste weerstand te verkrijgen, en moeten we betonijzers voorzien. Ook is het belangrijk te voorzien dat de kolommen die deuren of andere elementen ondersteunen, 40 x 40 cm moeten zijn. Voor normale afsluitingen, is de aanbevolen hoogte van de kolommen 15 onderdelen (2,5 m) en van de blokken 9 lagen (1,5 m hoogte). Het opvoegen bestaat erin de mortel door afschrapen tot op een diepte van ongeveer 20 mm uit de voegen tussen twee aangrenzende bouwonderdelen te verwijderen om vervolgens op te vullen met een meer vochtbestendig mengsel. We raden aan op te voegen met cement lijm COLA-SAS en het uiteinde van de onderdelen met plakband te beschermen tijdens

Het benodigde materiaal berekenen.
Buiten het opstellen van een schema voorafgaand aan de plaatsing van het product, is het belangrijk er het benodigde materiaal voor te berekenen. Voeg er 5% aan toe, aangezien we altijd materiaal verliezen door insnijdingen, leveringen, breuken, etc.

De onderdelen mengen.
Als we meer dan een pallet producten gaan gebruiken, is het raadzaam de onderdelen te mengen om de kleurschakeringen gelijk te maken. Hoewel bij de SAS-producten er enkel kleine kleurschakeringen waarneembaar zijn bij de beige kleur.
COLOR-Bg

3

ALGEMEEN:
het opvoegen, zo blijven er geen vlekken over en vergemakkelijken we achteraf het reinigen van de onderdelen. Voor het opvoegen van producten in beige beton, wordt ons kleurmiddel COLOR-Bg gebruikt met de dosering vermeld op de pot. Opgelet: Men neigt enkel cement, d.w.z. 100% cement, te gebruiken als mortel. Als de voegen een zekere dikte hebben, kunnen er zich intrekkingen voordoen, scheuren verschijnen die zelfs de SASonderdelen kunnen beschadigen.

· Netheid:

Dans la boutiquee6f213a7624d21d2fc90134f7af7e657
e6f213a7624d21d2fc90134f7af7e657
09/04/2011 - www.sas-sa.com
exteriOr decKinG and FencinG aussenleisten und umzäununG Plancher d'extérieur et clôtures Plancher d'extérieur et clôtures exteriOr decKinG and FencinG aussenleisten und umzäununG La texture du bois, La texture du bois, la résistance de la pierre, les avantages de la technologie. L'élégance d'un produit au design actuel qui rend la vie plus facile et plus belle. Un plancher grand format en six couleurs, polyvalent, sans entretien, durable, pratique et avec de nombreuses possibilités d

97f63c2622ad962726d9fcc201a1cd3b
97f63c2622ad962726d9fcc201a1cd3b
09/04/2011 - www.sas-sa.com
ALGEMEEN: Algemene aspecten: · Ontvangst van de SAS-producten Onze verkoop- en verpakeenheid is de PALLET. Zodoende ontvangt u onze producten op houten pallets met samentrekbare plastic hoes en in sommige gevallen gesnoerd. Alle verpakkingen zijn kringloopproducten. Onze samentrekbare hoezen bevatten een bescherming tegen ultravioletstralen waardoor ze tot 12 maanden zonbestendig zijn. De pallets worden gefabriceerd naar het formaat van het onderdeel dat ze dragen. Ze zijn niet terugvorderbaar

71b22aeb0ea5e161ff2ca0eaa43c1822
71b22aeb0ea5e161ff2ca0eaa43c1822
09/04/2011 - www.sas-sa.com
GENERALITATS Aspectes generals: · Recepció dels productes SAS El PALET és la nostra unitat de venda i embalatge. Per tant rebreu els nostres productes damunt de palets de fusta, retractilats amb funda de pl stic i, en alguns casos, cenyits amb un fleix. Els materials que intervenen en l'embalatge són tots reciclables. Les nostres fundes de retr ctil contenen un inhibidor de raigs ultraviolats, amb la qual cosa la seva resistència al sol és de fins a 12 mesos. Els palets es construeixen s

faf3a7b99a5d64a68889a1208930e952
faf3a7b99a5d64a68889a1208930e952
09/04/2011 - www.sas-sa.com
MANTENIMENT DELS PRODUCTES SAS SAS-NET. Desincrustant limpiador, eliminador d'eflorescències. Especialment formulat com desincrustant, descalcificador i netejador d'eflorescències. La combinació d' cids inorg nics amb tensioactius i agents humectants fa de SAS-NET el més potent i eficaç descalcificador netejador, i eliminador de residus calcaris i eflorescències provocades per les sals solubles. Neteja dels prefabricats de formigó: · Després del rejuntat (al cap de 4 o 5 hores) es pod

3717db616bca41d246ba500269bbe3bc
3717db616bca41d246ba500269bbe3bc
09/04/2011 - www.sas-sa.com
NORMES DE MISE EN PLACE Balustres Série-650, 650 TOP et 770. Escalier. Balcon rond · Clôtures de Balustres : Les Séries-650, 650 TOP et 770 permettent de construire des balustrades plus hautes, ce qui augmente la sécurité des clôtures et des rampes. La manière de procéder est identique pour les deux Matériel utiliser : · Pour les balustres, tous les modèles de la Série-650, 650 TOP et 770. · Pilier classique : Formé de quatre pièces PBR-770. · Chapeaux pour piliers : CBR-300 N

f5b147a051cac10175d86b5134d88518
f5b147a051cac10175d86b5134d88518
09/04/2011 - www.sas-sa.com
NORMAS DE COLOCACIÓN Balaustres Serie-650, 650 TOP y 770. Escalera. Balcón redondo. · Vallas de Balaustres: Las Series-650, 650 TOP y 770 permiten la construcción de balaustradas de mayor altura aumentando la seguridad de las vallas y barandas. Se procede de la misma manera en ambas series. La única diferencia 12 · Pilar clásico: Formado por cuatro piezas PBR-770. · Cubrepilares: CBR-300 N, CBR-300 A, CBR-300 U, CBR-300 S. Según sea el cubrepilar de terminación, de ángulo, de continua

e29fe140f7501ad082913b96618bd4b2
e29fe140f7501ad082913b96618bd4b2
09/04/2011 - www.sas-sa.com
NORMES DE MISE EN PLACE Balustres Série-400, 500 et 600 Préparation avant la mise en place : · Pour obtenir la hauteur souhaitée, il faudra construire un parapet en brique. 3. Placer les tablettes d'appui RB-180 que nous utiliserons comme main courante contre le socle (tablette d'appui RBR-50) déj posé, afin de marquer les trous pour « armer » les balustres. Comme « armature », nous utiliserons les goujons modèle ARBAL-50 et comme matériel de liaison le ciment colle COLA-SAS. 4. Qua
 

ExempleCalculTauxDegradationArbre
ExempleCalculTauxDegradationArbre
09/04/2011 - www.cbs-cbt.com
Objet : Exemple de calcul de la dégradation interne d'un arbre Le Sylvatest Duo permet d'évaluer le pourcentage de dégradation dans le tronc d'un arbre. Cette évaluation se fait en comparant la vitesse d'ondes ultrasonores mesurées sur un spécimen la vitesse d'onde d'un sujet sain de la même essence. Les vitesses de référence, relatives aux sujets sains, sont données dans le tableau du mode d'emploi, pour un diamètre de 60cm. Si le sujet mesuré a un diamètre différent de 60cm, il

OKNOPLAST obtient la certification NF pour ses fenêtres PVC - La qualité certifiée par le CSTB
OKNOPLAST obtient la certification NF pour ses fenêtres PVC - La qualité certifiée par le CSTB
25/09/2017 - www.primavera.fr
OKNOPLAST OBTIENT LA CERTIFICATION NF POUR SES FENÊTRES PVC LA QUALITÉ CERTIFIÉE PAR LE CSTB Spécialisé dans la production de fenêtres PVC, portes et volets roulants depuis plus de 20 ans, OKNOPLAST place l innovation et la qualité de ses produits au cSur de sa stratégie d entreprise. Uniques sur le marché, les fenêtres OKNOPLAST répondent d ores et déj aux contraintes de nombreuses certifications européennes : Casa Clima en Italie, IFT Rosenheim en Allemagne... Fidèle sa d

Inscription de Métal de Peintures Gauthier : « la » solution chic et design qui sublime les fonds structurés
Inscription de Métal de Peintures Gauthier : « la » solution chic et design qui sublime les fonds structurés
25/11/2010 - www.n-schilling.com
Inscription de Métal de Peintures Gauthier : « la » solution chic et design qui sublime les fonds structurés COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mai 2009 doc. Peintures Gauthier Ultra contemporaine, un brin futuriste, cette innovation Peintures Gauthier illumine tous les supports, y compris les fonds anciens reliefs, de ses aspects métallisés, irisés, inimitables. Sa palette de teintes contemporaines offre une véritable valorisation du savoir-faire des peintres, qui trouveront également dans Insc

Quiche à l'ancienne - Recettes de chef - Lacanche
Quiche à l'ancienne - Recettes de chef - Lacanche
04/11/2019 - www.lacanche.com
ACCUEIL LACANCHE LA GAMME ACTUALITE CONSEILS DE PRO CONTACT DISTRIBUTEURS GALERIE PHOTOS RECHERCHER RECETTES DE CHEF Recettes de Chef Quiche a l-ancienne RETOUR POUR 4 PERSONNE(S) Difficulte : Facile Preparation : 20 min Cuisson : 45 min INSTRUMENTS LACANCHE Feux vifs Four Mettez la farine dans un saladier avec une pincee de sel, ajoutez l'eau, puis le beurre ramolli. INGREDIENTS 1

Nouveau store banne LOGGIA de France Fermetures, le roi des petits balcons et loggias
Nouveau store banne LOGGIA de France Fermetures, le roi des petits balcons et loggias
29/09/2016 - www.andresudrie.com
Information Presse Mai 2015 Nouveau store banne LOGGIA, le roi des petits balcons et loggias Pour profiter pleinement de son balcon exposé en plein soleil, dès l arrivée des beaux jours jusque dans l arrière saison, les stores bannes sont la protection solaire la plus efficace pour créer de l ombre et maintenir l habitat au frais. France Fermetures complète sa gamme de stores bannes avec LOGGIA, un store autoportant spécialement conçu pour les balcons et loggias de petites avancées.

dossier de presse ts oobamboojanv11  053925000 1110 24012011
dossier de presse ts oobamboojanv11 053925000 1110 24012011
09/04/2011 - www.normaclo.com
Entre nature et modernité DOSSIER DE PRESSE - FÉVRIER 2011 Un projet architectural d'envergure Pour clôturer ce projet architectural, la société normacloTM a été sollicitée pour la fourniture de 153 mètres linéaires (ml) de grille barreaudée OOBAMBOOTM, Après le succès de la grille barreaudée OOBAMBOOTM, la société le treillis décoratif OOBAMBOOTM. Le Design OOBAMBOOTM En jouant sur les obliques des fils verticaux, normacloTM n'hésite pas transformer l'image de la clôture t