71b22aeb0ea5e161ff2ca0eaa43c1822

Extrait du fichier (au format texte) :

GENERALITATS Aspectes generals:
· Recepció dels productes SAS
El PALET és la nostra unitat de venda i embalatge. Per tant rebreu els nostres productes damunt de palets de fusta, retractilats amb funda de plàstic i, en alguns casos, cenyits amb un fleix. Els materials que intervenen en l'embalatge són tots reciclables. Les nostres fundes de retràctil contenen un inhibidor de raigs ultraviolats, amb la qual cosa la seva resistència al sol és de fins a 12 mesos. Els palets es construeixen segons el format de la peça que portaran. Són a fons perdut i no recuperables. El seu pes oscil·la entre 250 i 1.600 Kg. Hi ha determinats productes, com ara la FALCA, la MOTLLURA LLAVORADA i les GÀRGOLES, que se subministren en caixes de cartró, les quals hauran de protegir-se de la humitat. Un cop oberts els palets o les caixes de cartró, les peces s'han d'extreure i manipular amb molta cura per tal de no fer malbé els productes. Cal manipular les peces amb les mans netes per tal de no tacar-les. SAS declina tota responsabilitat sobre manipulacions incorrectes. En cada cas el diàmetre de la barra que s'ha d'utilitzar serà diferent, així com la forma de col·locar-la. inferior, disposades de forma transversal, unides a les primeres. Els productes SAS que necessiten barres per a la seva col·locació són: · Columna. · Gelosies. · Pilars i blocs. · Persianes. · Finestrals.

· Els morters d'unió.
Si col·loquem els productes SAS amb morter, aconsellem utilitzar morter en sacs, ja preparat pel fabricant.

· Els fonaments.
Com a norma general, els fonaments han de tenir una amplada superior al que s'hagi de construir (mur, balustrada, etc.) per aconseguir un repartiment equitatiu del pes del material sobre la base del terreny. La profunditat dels fonaments dependrà de la qualitat i la consistència del terreny i dels esforços a què estigui sotmesa la construcció. Per a zones amb fortes gelades, es recomana uns fonaments amb una profunditat superior. És molt important que els fonaments quedin a nivell, ja que així evitarem molts problemes en l'anivellació de l'obra. Per a tanques de més de 2 m de llarg, es recomana armar amb varilles els fonaments.

· El "lligam" amb barres.
Per tal que un conjunt quedi ben lligat és important reforçar-lo amb barres, doncs s'ha de tenir en compte que sempre apareixen moviments i que aquests elements han de suportar esforços laterals. Si el conjunt està lligat guanyarà en RESISTÈNCIA. Els lligams acostumen a estar formats per unes barres d'acer corrugat disposades al llarg de la peça i per altres barres amb un diàmetre Per al rebliment de Pilars, Pilars Clàssics, Blocs, etc. n'hi haurà prou amb utilitzar morter gris M-40. Per muntar els Balustres, les Gelosies o qualsevol altre dels nostres productes s'utilitzarà ciment cola COLA-SAS. Per a les juntes recomanem utilitzar el ciment cola COLA-SAS.

2

GENERALITATS Planificació del treball abans de començar.
· Realitzar un esquema.
Cal tenir en compte que abans de començar la col·locació de qualsevol dels nostres productes és important realitzar un esquema amb mesures. Així obtindrem la màxima seguretat en l'obra i ens assegurarem que no ens falti material.

· Elecció del dia de col·locació.
És convenient evitar els dies de molta calor. La temperatura adient va des dels 5º C fins als 25-30º C. Cal evitar la congelació. La humitat ha de ser l'adequada, ja que quan s'adorm el morter es produeix un augment de la temperatura i s'evapora aigua del morter.

· El procés de pastar i l'adormiment.

És molt important barrejar bé el morter. El temps de pastar serà el que garanteixi que tots els materials estiguin totalment barrejats Per exemple, si volem construir una tanca amb pilars i blocs, i homogeneïtzats. A partir dels trenta minuts comença l'adormiment, que acaba entre les 10 i les 12 hores ESQUEMA i, a continuació, comença l'endubarres riment. 40 x 40 cm
6 filades 2'5 m 1'5 m 15 peces 5 metres màx.

· La col·locació.
Si col·loquem les peces amb morter haurem de mullar-les submergint-les en aigua durant dues hores, i s'eixugaran deixant que s'escorrin 10 minuts abans de la col·locació, per tal d'evitar que absorbeixin aigua del morter. Si es col·loquen les peces amb ciment cola, no cal mullar-les prèviament.

tindrem en compte a quina distància muntarem els pilars (5 m màxim) per aconseguir la màxima resistència, i haurem de preveure la utilització de barres. També és important preveure que els pilars que sostenen portes o altres elements han de ser de 40 x 40 cm. Per a tancaments normals, l'alçada recomanada dels pilars és de 15 peces (2,5 m) i dels blocs, 9 filades (1,5 m d'alçada).

· El rejuntat.
El rejuntat és l'operació d'eliminar el morter de les juntures que hi ha entre dues peces de construcció contigües, mitjançant el rascat fins a una profunditat d'uns 20 mm, per tal d'emplenar-les a continuació amb una barreja més resistent a la humitat.

· Calcular el material necessari.
A més de fer un esquema previ a la col·locació del producte, és important calcular el material necessari. Afegiu un 5% més, perquè sempre perdrem material com a conseqüència de talls, trencaments, etc.

· Barrejar les peces.
Si utilitzem més d'un palet del mateix producte, és convenient barrejar les peces per tal d'unificar les tonalitats. Encara que en els productes SAS les petites variacions de color només són perceptibles en el color beix.
COLOR-Bg

3

GENERALITATS
Recomanem rejuntar amb ciment cola COLA-SAS i protegir l'extrem de les peces que s'han de rejuntar amb cinta adhesiva; així no quedaran tacades i farem més fàcil la tasca posterior de neteja de les peces. Per a rejuntar els productes en formigó beix, s'utilitzarà el nostre colorant COLOR-Bg amb la dosi indicada en el pot. Atenció: Hi ha una tendència a utilitzar com a morter només ciment, és a dir, 100% de ciment. Si les juntes són d'un determinat gruix, pot passar que hi hagi retraccions, poden aparèixer esquerdes que fins i tot poden arribar a afectar les peces SAS.

· Pulcritud:
Cal tenir cura de no tacar les peces durant la seva col·locació; en cas que això succeeixi, netejant-ho de seguida amb aigua i un raspall desapareixeran les taques, o bé utilitzant-hi el nostre producte de neteja SAS-NET.

Dans la boutique97f63c2622ad962726d9fcc201a1cd3b
97f63c2622ad962726d9fcc201a1cd3b
09/04/2011 - www.sas-sa.com
ALGEMEEN: Algemene aspecten: · Ontvangst van de SAS-producten Onze verkoop- en verpakeenheid is de PALLET. Zodoende ontvangt u onze producten op houten pallets met samentrekbare plastic hoes en in sommige gevallen gesnoerd. Alle verpakkingen zijn kringloopproducten. Onze samentrekbare hoezen bevatten een bescherming tegen ultravioletstralen waardoor ze tot 12 maanden zonbestendig zijn. De pallets worden gefabriceerd naar het formaat van het onderdeel dat ze dragen. Ze zijn niet terugvorderbaar

f5b147a051cac10175d86b5134d88518
f5b147a051cac10175d86b5134d88518
09/04/2011 - www.sas-sa.com
NORMAS DE COLOCACIÓN Balaustres Serie-650, 650 TOP y 770. Escalera. Balcón redondo. · Vallas de Balaustres: Las Series-650, 650 TOP y 770 permiten la construcción de balaustradas de mayor altura aumentando la seguridad de las vallas y barandas. Se procede de la misma manera en ambas series. La única diferencia 12 · Pilar clásico: Formado por cuatro piezas PBR-770. · Cubrepilares: CBR-300 N, CBR-300 A, CBR-300 U, CBR-300 S. Según sea el cubrepilar de terminación, de ángulo, de continua

e6f213a7624d21d2fc90134f7af7e657
e6f213a7624d21d2fc90134f7af7e657
09/04/2011 - www.sas-sa.com
exteriOr decKinG and FencinG aussenleisten und umzäununG Plancher d'extérieur et clôtures Plancher d'extérieur et clôtures exteriOr decKinG and FencinG aussenleisten und umzäununG La texture du bois, La texture du bois, la résistance de la pierre, les avantages de la technologie. L'élégance d'un produit au design actuel qui rend la vie plus facile et plus belle. Un plancher grand format en six couleurs, polyvalent, sans entretien, durable, pratique et avec de nombreuses possibilités d

e29fe140f7501ad082913b96618bd4b2
e29fe140f7501ad082913b96618bd4b2
09/04/2011 - www.sas-sa.com
NORMES DE MISE EN PLACE Balustres Série-400, 500 et 600 Préparation avant la mise en place : · Pour obtenir la hauteur souhaitée, il faudra construire un parapet en brique. 3. Placer les tablettes d'appui RB-180 que nous utiliserons comme main courante contre le socle (tablette d'appui RBR-50) déj posé, afin de marquer les trous pour « armer » les balustres. Comme « armature », nous utiliserons les goujons modèle ARBAL-50 et comme matériel de liaison le ciment colle COLA-SAS. 4. Qua

faf3a7b99a5d64a68889a1208930e952
faf3a7b99a5d64a68889a1208930e952
09/04/2011 - www.sas-sa.com
MANTENIMENT DELS PRODUCTES SAS SAS-NET. Desincrustant limpiador, eliminador d'eflorescències. Especialment formulat com desincrustant, descalcificador i netejador d'eflorescències. La combinació d' cids inorg nics amb tensioactius i agents humectants fa de SAS-NET el més potent i eficaç descalcificador netejador, i eliminador de residus calcaris i eflorescències provocades per les sals solubles. Neteja dels prefabricats de formigó: · Després del rejuntat (al cap de 4 o 5 hores) es pod

3717db616bca41d246ba500269bbe3bc
3717db616bca41d246ba500269bbe3bc
09/04/2011 - www.sas-sa.com
NORMES DE MISE EN PLACE Balustres Série-650, 650 TOP et 770. Escalier. Balcon rond · Clôtures de Balustres : Les Séries-650, 650 TOP et 770 permettent de construire des balustrades plus hautes, ce qui augmente la sécurité des clôtures et des rampes. La manière de procéder est identique pour les deux Matériel utiliser : · Pour les balustres, tous les modèles de la Série-650, 650 TOP et 770. · Pilier classique : Formé de quatre pièces PBR-770. · Chapeaux pour piliers : CBR-300 N

71b22aeb0ea5e161ff2ca0eaa43c1822
71b22aeb0ea5e161ff2ca0eaa43c1822
09/04/2011 - www.sas-sa.com
GENERALITATS Aspectes generals: · Recepció dels productes SAS El PALET és la nostra unitat de venda i embalatge. Per tant rebreu els nostres productes damunt de palets de fusta, retractilats amb funda de pl stic i, en alguns casos, cenyits amb un fleix. Els materials que intervenen en l'embalatge són tots reciclables. Les nostres fundes de retr ctil contenen un inhibidor de raigs ultraviolats, amb la qual cosa la seva resistència al sol és de fins a 12 mesos. Els palets es construeixen s
 

plan acces
plan acces
09/04/2011 - www.horizal.com
PLAN D'ACCÈS A LA SOCIÉTÉ HORIZAL LYON SORTIE 7 L'ISLE D'ABEAU CENTRE AUTOROUTE A 43 GRENOBLE - CHAMBÉRY SORTIE 7 BOURGOIN-JALLIEU OUEST L'ISLE D'ABEAU CENTRE PÉAGE environ 1 km DECATHLON RN 6 DIRECTION LYON HORIZAL 174, route de Lyon - DOMARIN 38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX Tél. : 04 74 93 25 35 Fax : 04 74 93 10 54 E-mail : horizal@horizal.com BUT INTERMARCHÉ

Performant, solide et simple à installer : ThermiWall, nouveau système de cloison isolante 5 en 1
Performant, solide et simple à installer : ThermiWall, nouveau système de cloison isolante 5 en 1
24/02/2017 - www.andresudrie.com
Information Presse Février 2017 Performant, solide et simple installer ThermiWall, nouveau système de cloison isolante 5 en 1 En maison individuelle avec garage intégré, la cloison séparative entre les pièces vivre et ce volume non chauffé était, jusqu  présent, réalisée partir d un ensemble de composants assemblés présentant des ponts thermiques structurels importants. Après le lancement d ISOCOMBO Wall en 2015, ISOCOMBO Sarking en 2016, UNILIN, deuxième producteur euro

CP Palacio de Justicia de Zaragoza V4 - Sunscreen Mermet
CP Palacio de Justicia de Zaragoza V4 - Sunscreen Mermet
16/03/2018 - www.sunscreen-mermet.fr
Veyrins Thuellin, le 30 octobre 2014 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Palais de Justice de Saragosse : une transparence signée Mermet Le savoir-faire de Mermet en termes de protection solaire vient d être une nouvelle fois plébiscité. L entreprise française, leader dans la conception de tissus base de verre, équipe un nouveau chantier prestigieux espagnol, le Palais de Justice de Saragosse. Une réalisation qui exigeait simultanément confort thermique et visuel ; c est donc tout naturellement q

108-01347
108-01347
09/04/2011 - www.dow.com
Contents Introduction ............................................3 Product Profiles.......................................4 Ethylenediamine (EDA).........................4 Diethylenetriamine (DETA) ..................4 Triethylenetetramine (TETA) ................4 Tetraethylenepentamine (TEPA) ..........4 Heavy Polyamine (HPA) ........................5 Piperazine (PIP)......................................5 Aminoethylpiperazine (AEP) ................5 Aminoethylethanolamine (AEEA) ........5 Typ

Le Groupe DEYA accélère son développement avec une nouvelle stratégie de marques
Le Groupe DEYA accélère son développement avec une nouvelle stratégie de marques
28/05/2018 - www.n-schilling.com
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MAI 2018 en ligne sur www.n-schilling.com Le Groupe DEYA accélère son développement avec une nouvelle stratégie de marques Le Groupe DEYA, acteur français majeur des produits de second Suvre bâtiment, détenu 100 % par la famille Prévost (CA de 130 millions d euros pour 650 collaborateurs), annonce le déploiement, au 1er juin, d une nouvelle stratégie de marques. Celle-ci s accompagne, entre autres, d une simplification optimale de son offre de produits et

Forbo Flooring Systems partenaire de l\'e?ve\'nement Solar De\'cathlon Europe 2014 !
Forbo Flooring Systems partenaire de l\'e?ve\'nement Solar De\'cathlon Europe 2014 !
03/02/2014 - www.n-schilling.com
COMMUNIQUE DE PRESSE / en ligne sur www.n-­  schilling.com / janvier 2014 Forbo Flooring Systems partenaire de l événement Solar Décathlon Europe 2014 ! CP CCTP-0114_4pft21x29,7cmQ 08/01/14 11:36 Page1 A l'occasion du lancement opérationnel du Solar Décathlon 2014 qui aura lieu cette année Versailles, différents partenariats COMMUNIQUÉ de PRESSE / JANVIER 2014 ont été établis en vue DE promouvoi