Productdatablad stucprofielen

Extrait du fichier (au format texte) :

Productinformatie
1. Materiaal Protektor® profielen worden vervaardigd uit de volgende grondstoffen en materialen: - Eerste klas bandstaal of plaatstaal met dubbelzijdige zinkoplage van 275 g/m², een dubbelzijdige aluzinkoplage van 150g/m², alsmede Senziplast bandstaal met tweezijdige polyester coating op beide zijden, volgens de Europese normen DIN EN 10346 en DIN EN 10143. - Aluminiumband en -plaatmateriaal in speciale legeringen, eventueel ook met acryl of polyestercoating volgens DIN 485-1,2,4- DIN 573-3. - Roestvast bandstaal, volgens EN 10088-1/2. - Hard PVC met hoge slagvastheid volgens de DIN EN ISO 1163-1. - Zacht PVC in geschikte Shore-hardheden. Speciale kwaliteiten van een synthetisch rubbermengsel. Beide materialen zijn weer- en verouderingsbestendig volgens EN ISO 2898. 2. Garantie In het kader van haar algemene verkoopvoorwaarden garandeert Ceves Vergeer de onberispelijke kwaliteit van de hiervoor vermelde materiaalgegevens evenals de zorgvuldige productie van de profielen. Daar de samenstelling respectievelijk de chemische en fysieke eigenschappen van de toegepaste pleistersoorten buiten haar invloedsfeer liggen, kan de bestendigheid van de profielen tegen corrosie niet gegarandeerd worden. Wanneer nieuwe, moderne pleister- en isolatiematerialen gebruikt worden, dient men er zorg voor te dragen, dat dit materiaal en het materiaal waaruit de profielen bestaan elkaar verdragen. Variërende factoren in het aanmaken/verwerken van pleisters, maken het nodig dit van geval tot geval aan te passen aan de omstandigheden. Een praktische test vooraf geeft de meeste zekerheid om een foutieve combinatie te voorkomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper cq. verwerker. De garantietermijn bedraagt voor de stukadoorsprofielen zes maanden en gaat in op de datum van levering. Corrosieproblemen kunnen alleen optreden bij het voortdurend of zich steeds herhalend doorslaan van vocht of door te langzaam aandrogen van de stuclagen. Bij binnenwerk dient men altijd d.m.v. goede ventilatie voor korte droogtijden te zorgen. 3. Fabricage Gewalst op profileermachines waarbij de oppervlakte van het materiaal wordt ontzien. Omzetten, persen en stansen. Extruderen van PVC. 4. Verpakking De metalenprofielen worden meervoudig gebundeld volgens de richtlijnen van Interseroh d.m.v. papier en staaldraad / plakband, respectievelijk in folie verpakt. De verpakking van de PVC profielen geschiedt in dozen of geperforeerde folie. Indien nodig worden de profielen voorzien van meeverpakte latten / kokers. Op de verpakking zijn de volgende aanduidingen aangebracht: soort profiel, artikelnummer, lengte, aantal per bundel en eventuele kleur en EAN code.
Tel. (0570) 50 38 30 Fax (0570) 50 38 31

1/2
5. Levering en verzending Snelle levering door goed gesorteerde bevoorrading en productiecapaciteit. Verzending geschiedt veelal door Ceves Vergeer met eigen vervoer. 6. Technische service Technische buitendienst, monsters, productdatabladen, speciale documentatie en catalogi zijn verkrijgbaar. Ondersteuning d.m.v. deskundigen en (monster)materiaal op de bouw en op beurzen evenals scholingen. 7. Belangrijke aanwijzingen voor de verwerking Protektor® stukadoorsprofielen worden gebruikt als pleisterdragers volgens DIN 18550. De vermelde stuclaagdikten zijn de minimaal te behalen laagdikten met een tolerantie van +/- 1,5 mm. zonder aanzetmortel. Deze laagdikten zijn bij het aanzetten van de profielen direct te controleren en te reclameren bij grotere afwijkingen. Reclamaties die na verwerking van de profielen in de stuclaag bij ons worden gemeld, worden niet in behandeling genomen. De keuze van het profiel is afhankelijk van het toepassingsdoel (binnen of buiten), van de geplande stuclaagdikte en de doelmatige profiellengte, bijvoorbeeld m.b.t. kamerhoogte en de deurmaat. Profielen kunnen worden ingekort t.b.v. nissen of kozijnen. Bij buitentoepassingen worden zo groot mogelijke profiellengtes aanbevolen. Het verdient aanbeveling de profielen met een blikschaar af te korten, in geen geval mag dit met een doorslijpschijf gebeuren, omdat dan het gevaar bestaat dat de beschermlaag (zinklaag) beschadigd wordt. Bij het afkorten van roestvast staal kan men gebruik maken van een speciaal voor roestvast staal geschikte zaag of slijpschijf te gebruiken. Onnodig verlengen in het zicht, dient vermeden te worden. Stucprofielen maken het mogelijk, als ze éénmaal vastgezet zijn, continu de pleisterlaag aan te brengen en mooi afgewerkte vlakken te creëren en om strakke hoekoplossingen te maken. Het aanbrengen van latten wordt daardoor overbodig. Profielen dicht bij de vloer cq. maaiveld zijn vooral door spatwater en permanent vocht kwetsbaar en dienen daarom van te voren met een geschikte coating beschermd te worden of er dienen roestvast stalen profielen toegepast te worden. Ook bij zeer dikke stuclagen en bij gevels die onderhevig zijn aan weersomstandigheden raden wij roestvast stalen profielen aan. Er mag niet met normaal stalen gereedschap over de randen van de roestvast stalen profielen getrokken worden, vanwege het gevaar van roestvorming (zie ook punt 9). Dilatatie-/ bewegingsvoegen: dit zijn constructief gewenste voegen, die verschillende bouwdelen van een gebouw scheiden en die in de verschillende bouwdisciplines overgenomen dienen te worden. Deze voegen dient u in het stucwerk op te nemen, waarvoor Ceves Vergeer tal van mogelijke profieloplossingen biedt, neem hiervoor contact met ons op. Men dient hierbij de maximale voegbewegingen in het oog te houden en de profielen hierop af te stemmen.
www.cevesvergeer.nl info@cevesvergeer.nl

versie S1011

Productinformatie
8. Het aanzetten van de profielen Voor gipshoudende pleisters (mortelgroep P IV) en anhydriet mortel (mortelgroep P V) kunnen de profielen met hetzelfde materiaal worden aangezet. In vochtige ruimtes en op vlakken, die met cement, kalkcement, pleister of specie gepleisterd worden, mag geen gipshoudend materiaal voor het vastzetten van de profielen gebruikt worden. Buiten dient men nooit profielen te fixeren met gips of gipshoudend materiaal. Daarvoor zijn zogenaamde aanzetmortel op cementbasis geschikt. De eventuele gebruikte gegalvaniseerde spijkers voor het bevestigen van profielen, dienen vóór het aanbrengen van de eerste pleisterlaag verwijderd te worden. 9. Verdraagzaamheid Er dient nagegaan te worden of de pleister en het profielmateriaal elkaar verdragen. Profielen van verzinkt plaatstaal zijn geschikt voor pleisterwerk op basis van kalk, kalkcement, cement of gips. Aluminium profielen zijn geschikt voor gips- en kunstharspleisters binnen. Stukadoorsprofielen van roestvast staal, materiaalnr. 1.4301, zijn geschikt voor: - toepassingen buiten - buitengevelisolatie systemen - toepassing in sanitaire ruimtes, badkamers, keukens in woonhuizen en ruimten waar op den duur rekening gehouden moet worden met de inwerking van vocht etc. (niet in zwembaden / zoutwaterbaden.) - toepassingen, daar waar op grond van bepaalde omstandigheden in het bouwobject en de omgeving daarvan, een optimale bescherming tegen corrosie nodig is, dienen te worden aangevraagd door middel van een schriftelijk advies. Zichtbare delen van roestvast stalen profielen vragen om bijzondere aandacht, zie hiervoor ook punt 10. Alle roestvast stalen profielen in dit onderdeel zijn geproduceerd van materiaal nr. 1.4301, welke voor binnen en buitenwerk toepasbaar zijn. Mochten er hogere eisen gesteld worden voor wat betreft de bescherming tegen corrosie, die de toepassing van nog hoogwaardiger roestvast stalen legeringen noodzakelijk maakt, neemt u dan contact met ons op. 10. Reiniging en onderhoud van oppervlakken Zoals bijv. van roestvast stalen tegelprofielen en muurhoekprofielen na inbouw. De hoge graad van bestendigheid van de roestvast stalen Protektor® profielen wordt alleen dan verkregen, wanneer het oppervlak blank metaal blijft. Het oppervlak is glad, hard en zonder poriën. Voor het reinigen van de profielvlakken kunnen de gangbare schoonmaakmiddelen worden toegepast. Ze dienen echter wel na het schoonmaken met voldoende schoon water grondig nagespoeld te worden.

2/2
Het reinigen van nieuwe profielen. Bij buitentoepassingen aan bouwwerken is het beslist noodzakelijk beschermlagen, onafhankelijk van de soort direct na het monteren te verwijderen. Onder inwerking van warmte en licht kunnen deze beschermlagen namelijk verouderen, waardoor ze zich niet meer zonder achterlating van lijmresten en soms helemaal niet meer laten verwijderen. Bovendien kunnen er chloriden vrijkomen of kan er zoutzuur gevormd worden. Omdat resten van lijm of beschermlak (ook onzichtbare) tot corrosie kunnen leiden is een eerste reiniging van nieuwe profielen met een basis reinigingsmiddel noodzakelijk. Bij de allereerste reiniging dienen kalk- en speciespatten - indien mogelijk voor de uitharding - d.m.v. een rubberen schraper, houtspaan of iets dergelijks verwijderd te worden. Er mogen in ieder geval geen gereedschappen van normaal staal (zoals plamuurmessen, staalwol) gebruikt worden, daar deze tot roestvorming zouden kunnen leiden. Zoutzuur - ook in zeer verdunde toestand - mag niet gebruikt worden of met het oppervlak in aanraking gebracht worden (zoals bijv. bij het schoonmaken van aangrenzend metselwerk of keramische bouwdelen). Wanneer bij het leggen van tegels om een of andere reden gewerkt moet worden met agressieve reinigingsmiddelen (bijv. zoutzuur), dient onmiddellijk grondig met water nagespoeld te worden (hogedrukreiniger gebruiken). Onderhoud. De frequentie van het reinigen hangt af van de graad en soort vervuiling en van de eisen die gesteld worden aan het uiterlijk van de roestvast stalen bouwelementen. Plaatsen waar vuil zich langduriger kan vastzetten verdienen extra aandacht. Bij gebruik van de gangbare schoonmaakmiddelen dienen de gebruiksaanwijzingen nauwkeurig te worden gelezen. 11. Richtlijnen Bedrijfschap afbouw Op aanvraag sturen wij u graag de richtlijnen van het bedrijfschap afbouw naar u toe. In deze richtlijnen staan de richtlijnen aangegeven voor gebruik en stellen van de van stucprofielen in binnen- en buiten toepassingen. Wijzigingen voorbehouden! Eerdere verschenen documentatie of productdatabladen worden hiermee ongeldig!

Tel. (0570) 50 38 30 Fax (0570) 50 38 31

www.cevesvergeer.nl info@cevesvergeer.nl

versie S1011

Dans la boutiqueSlimgrip flyer
Slimgrip flyer
09/04/2011 - www.cevesvergeer.nl
SLIMGRIP ® N I E U W ! INNOVATIEVE DUNPLEISTERPROFIELEN STERK VERBETERDE HECHTING DOOR 3D-FLENS Geschiktvoordunpleisterwerk · gipsplaat · kalkzandsteen · gipsblok · betonblok · gasbeton SLIMGRIP ® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V., GEAUTORISEERD LEVERANCIER VAN PROTEKTOR. SLIMGRIP® hecht beter en heeft meer grip SLIMGRIP® is een nieuwe productlijn van Ceves Vergeer met sterk verbeterde eigenschappen. De populairste dunpleisterprofielen onder stukadoors -1030, 1029 en 1032 - zijn opnieuw ontwik

Nieuwbouw Jeroen Bosch ziekenhuis
Nieuwbouw Jeroen Bosch ziekenhuis
09/04/2011 - www.cevesvergeer.nl
RefeRentiepRojecten Nieuwbouw Jeroen Bosch Ziekenhuis `s Hertogenbosch In dit project is tijdens de bouw gevraagd om mee te denken aan een oplossing voor het dilateren van gipswanden. De lange gangen in het nieuwe ziekenhuis en het intensieve gebruik van het gebouw zorgen namelijk voor een verhoogd risico op scheurvorming. De hieronder genoemde dilatatieprofielen en afdeklijstprofielen van Protektor® zijn in dit werk opgenomen om beweging in de wanden op te vangen. Daarnaast zijn Proface®-profie

Progyp
Progyp
09/04/2011 - www.cevesvergeer.nl
PROGYP® Hoekbeschermers 1032 PROGYP® 1033 PROGYP® PLUS 1035 PROGYP® QUATRO 1032 PROGYP® Hoekbeschermer Kenmerken · · · · · · · Vertrouwdekwaliteit Scherpeprijs Strakkeneus Voordunpleisterwerkopgipsblokken, kalkzandsteenengasbetonblokken Stabielprofiel Flenzennietzichtbaarinstuclaag Aljareninhetassortiment Profiel 1032 PROGYP 1032 PROGYP 1032 PROGYP 1032 PROGYP 1032 PROGYP 1032 PROGYP 1032 PROGYP Lengte 180 cm 200 cm 220 cm 250 cm 260 cm 270 cm 300 cm Materiaal Verzinkt staal Verzinkt staal Verz

Lux Wellness projecten
Lux Wellness projecten
09/04/2011 - www.cevesvergeer.nl
LUX ELEMENTS  Het individuele Producties op maat Welkom bij LUX ELEMENTS Volgens het motto Oplossingen voor modern bouwen" produceert de familiale middenstandsonderneming uit Leverkusen al drie decennia lang hardschuimelementen voor de natte ruimtes. Aangezien de onderneming reeds in 1945 als tegelvakbedrijf opgericht werd, vormden de dagelijkse ervaringen bij de verwerking van tegels de praktijkgerichte basis voor de ontwikkeling van dit moderne bouwmateriaal. Het productpalet reikt van het

Productdatablad stucprofielen
Productdatablad stucprofielen
09/04/2011 - www.cevesvergeer.nl
Productinformatie 1. Materiaal Protektor® profielen worden vervaardigd uit de volgende grondstoffen en materialen: - Eerste klas bandstaal of plaatstaal met dubbelzijdige zinkoplage van 275 g/m², een dubbelzijdige aluzinkoplage van 150g/m², alsmede Senziplast bandstaal met tweezijdige polyester coating op beide zijden, volgens de Europese normen DIN EN 10346 en DIN EN 10143. - Aluminiumband en -plaatmateriaal in speciale legeringen, eventueel ook met acryl of polyestercoating volgens DIN 485-1,2

007 0005 ATLAS CPCO PAC20
007 0005 ATLAS CPCO PAC20
22/02/2012 - www.loxam.fr
Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l agence que vous aurez sélectionnée. CENTRALE HYDRAULIQUE+BRISE BÉTON PAC20+TEX23 585 680 525 CENTRALE HYDRAULIQUE+BRISE BÉTON PAC20+TEX23 Code produit 007 0005 + 002 0056 Niveau sonore 10 dB(A) Pression hydraulique 150 bar Puissance moteur 6,6 kW Poids compresseur 65 kg Carburant Essence Capacité réservoir carburant 6l Poids Centrale / Brise béton 65

S300 Skid Steer Loader Specifications
S300 Skid Steer Loader Specifications
01/12/2010 - www.bobcat.eu
S300 Compact Loaders S300 Specifications Attachments Rated operating capacity Tipping load Pump capacity  S300 Pump capacity  S300H System relief at quick couplers Max. travel speed (low range) Max. travel speed (high range) 1386 kg 2772 kg 78.4 l/min 151 l/min 22.4 23.1 MPa 10.6 km/h 18.5 km/h Make / Model Fuel / Cooling Power Torque, maximum at 1500 RPM (SAE JI 995 Gross) Number of cylinders Displacement Fuel tank capacity Kubota / V3800-DI-T-E3 Diesel / Liquid 58 kW 298 Nm 4 3769 cm3 87.1

Bagger - Das Programm - Bobcat.eu
Bagger - Das Programm - Bobcat.eu
09/12/2014 - www.bobcat.eu
kompaktbagger der E-Serie | Das Programm FEINFÜHLIGE LEISTUNG & OPTIMALER KOMFORT n E-rfahrung mit der E-Serie  sind Sie bereit? Jetzt meistern Sie wirklich alles! Nach 25 Jahren haben wir eine Kompaktbaggerserie abgeschlossen, die mit allen Arbeiten in den Bereichen Bau, Abbruch und Landschaftsgestaltung fertig wird. Ganz gleich, ob Sie einen Mikrobagger (unter 1 t) oder einen Kompaktbagger bis zum Midi-Sortiment (8 t) benötigen, Sie werden stets die feinfühlige Leistung und den hervorragende

Nouveau TERRANOVA Xtrem : Dernière génération de bois composite avec finition exclusive PermaTech®
Nouveau TERRANOVA Xtrem : Dernière génération de bois composite avec finition exclusive PermaTech®
13/12/2012 - www.primavera.fr
Information presse - Décembre 2012 Nouveau : Lames de terrasse TERRANOVA Xtrem Inspiré par la nature, le bois composite imite le veinage et les teintes du bois à la perfection. Très prisé pour les aménagements extérieurs, ce matériau écologique se révèle être une excellente alternative aux bois par sa résistante, son imputrescibilité et sa facilité d'entretien. Aujourd'hui, Fiberdeck lance, dans sa gamme TERRANOVA, de nouvelles lames de terrasse aux performances exceptionnelles : TERRANOVA Xtrem

Brochure / Placa
Brochure / Placa
27/10/2010 - www.aees.fr
BLOQUES DE ALIMENTACIÓN DC POWER PACK POWERIS LS 340 24-05-12 Rack POWERIS LS 48-05-12 Serie POWERIS LS POWERIS LS series A U T O M A T I S M E S E N E R G I E E L E C T R O N I Q U E S Y S T E M E S Los bloques de alimentación POWERIS LS son fuentes de alimentación de corriente continua asociadas a una batería de plomo que no necesita mantenimiento. Alimentan cualquier sistema terciario (alarmas, control de acceso, etc.) ; o industrial (automatas, relés, etc.) y siguen funcionando durante cort

Planning formations - Année 2016 - Fischer
Planning formations - Année 2016 - Fischer
16/11/2016 - www.fischer.fr
CENTRE DE FORMATION 12 RUE LIVIO - 67100 STRASBOURG Meinau BOITE POSTALE 10182 - 67022 STRASBOURG CEDEX 1 Tél. 03.88.39.83.91 - Fax 03.88.39.83.99 Enregistré sous N° 42 67 02102 67 auprès du préfet de la Région Alsace SESSIONS 2ème SEMESTRE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUILLET VE SA DI LU MA ME JE VE