Kabelboka 2006

Extrait du fichier (au format texte) :

KABELBOKA

Kabelboka

Produktoversikt
1. Normer 2. 2.1 2.2 2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.5.1 2.5.2 2.6 2.7.1 2.7.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 De forskjellige kabeltyper Norske Typebetegnelser for kabler Cenelec ­ Typebetegnelse Typebetegnelse på blank tråd og line TFXP 1 kV fireleder TFXP-O 1 kV med fiberrør TFSP 1 kV TXXP 1 kV koblingskabel EX 1 kV hengeledning TSLE 12 til 145 kV TSLF 12 til 72 kV TSLE-O og TSLF-O 12 og 24 AxclightH-O 24 kV hengekabel Papirisolert massekabel BLX 24 kV belagt line BLX 24 kV belagt line AERO-Z kompakt AI line Sjøkabler 12 og 24 kV treleder Sjøkabler 36 - 145 kV Belastningstabeller Driftstemperaturer for kabel Belastningstabeller for papir-, PVC-, PEX-isolerte kabler og line Korreksjonsfaktorer Korreksjon for forlegning i jord Korreksjon for folegningsdybde Korreksjon jordtemperatur Korreksjon for jordens termiske resistivitet Korreksjon for forlegning ved siden av hverandre Korreksjon for forlegning i rør eller kanal Korreksjon for en enkelt kabel i rør Korreksjon for kabler i rør ved siden av hverandre Korreksjon for lufttemperatur Korreksjon for forlegning ved siden av hverandre i luft Korreksjon for flat, åpen forlegning Korreksjon for flat, tett forlegning Korreksjon for trekantforlegning Forlegning uten korreksjon Gruppering av enlederkabler 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Behandling av kabler Trekkraft under utlegging Bøyeradius Forlegning ved lave temperaturer Vann i leder, vann under ytre kappe/vanntett kabel Lederskjøt for sjøkabel med fylt leder Elektriske verdier Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans Kanalkabel UT 2,4 mm UT-30 3,9 mm UB-32 4,0 mm MB-0613 5,4 mm MB-0814 7,2 mm Fargekoder Optiske egenskaper

2 PRODUKTOVERSIKT

www.nexans.no/e-service

Innhold
Kapittel side

1. Normer 2. De forskjellige kabeltyper 3. Belastningstabeller 4. Behandling av kabler 5. Elektriske verdier 6. Kanalkabel

5 6 - 39 40 - 54 55 - 57 58 - 63 64 - 79

1

2

3

4

5

6

www.nexans.no/e-service

INNHOLD 3

Om Nexans
Nexans konsernet Nexans er verdens ledende kabelprodusent. Våre kabler og systemer finnes i alle miljøer; fra energiforsyning og telekommunikasjon til bygninger, biler, tog, fly, helsesektoren m.m. Vi tilbyr omfattende løsninger med kopper- og fiberkabler for infrastruktur, installasjon og industri. Nexans driver virksomheter over hele verden, produserer i 29 land, sysselsetter totalt 20 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,4 milliarder euro i 2005. Nexans er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.com. Nexans Norway AS Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg i Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og Halden. Selskapet er organisert i to divisjoner, Energi og Tele- og Installasjonskabel og har ca 900 ansatte. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.no. Vi forenkler hverdagen for deg! I vår produktkatalog som ligger på www.nexans.no/e-service finner du enkelt og greit mye nyttig informasjon om alle våre kabler: · Kraftkabler · Telekommunikasjonskabler og utstyr · Varmekabel og ­utstyr · Installasjonskabel · Industrikabel samt et eget område om "Teknisk informasjon ­ kraftkabel". Du har til enhver tid også mulighet til å laste ned vårt nyeste brosjyremateriell! Har du spørsmål til disse sidene, ta kontakt med din kontaktperson hos Nexans Norway AS.

4 OM NEXANS

www.nexans.no/e-service

1. Normer
Elektriske kabler og liner produseres og prøves etter spesielle normer. Normene beskriver dimensjoner til de enkelte elementene i produktet, og setter krav til de materialene som benyttes. Normene beskriver også hvilke prøver de enkelte produkt skal gjennomgå før levering. De fleste norske normene er basert på CENELC normer (HD og EN), som er forankret i ulike EU-direktiver, eller de kan være basert på IEC-normer. De viktigste normene som benyttes for kabler og line er: For leder: IEC 60228: Oppbygning og motstand til de forskjellige ledertverrsnittene 1 kV kabler: HD 603: Konstruksjon og oppbygning HD 605: Prøving PEX-isolert kabel: HD 620: Kabel for driftspenning 12 ­ 36 kV HD 632: Kabel for driftspenning 36 ­ 170 kV IEC 62067: Kabler for driftspenning 170 ­ 550 kV Papir-isolert, oljeimpregnert kabel: IEC 60141 Blank line: EN 50182: Rund, flertrådet blank line IEC 62219: Sektorformet, flertrådet blank line Belastningsberegninger: IEC 60287: Beregning av belastningsevne NEN 62.75: Belastningstabeller

1

2

3

Dans la boutiqueNote d'opération - Nexans
Note d'opération - Nexans
30/06/2016 - www.nexans.com
Société anonyme Conseil d administration au capital de 28 723 080 euros Siège social : 8, rue du Général Foy  75008 Paris 393 525 852 R.C.S. Paris NOTE D OPÉRATION Mise la disposition du public l occasion de l émission sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité et de l admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris (« Euronext Paris ») d un emprunt d un montant nominal de 240 000 029,02 euros, susceptible d être porté un montant n

Juillet 2009 - Nexans
Juillet 2009 - Nexans
30/06/2016 - www.nexans.com
209D4686 FR0000044448-DD4686 26 Août 2009 INFORMATION Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées l article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société LA PRESENTE DECLARATION N A PAS FAIT L OBJET D UN CONTROLE DE L AMF ET EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT. NEXANS DECLARANT : Jacques VILLEMUR, Membre du Comité Exécutif INSTRUMENT FINANCIER : Actions NATURE DE L OPÉRATION : Acquisition (abondement

Intensjonsavtale salg distribusjon
Intensjonsavtale salg distribusjon
09/04/2011 - www.nexans.com
Pressemelding Nexans har inngått en intensjonsavtale med Platinum Equity om salg av sin distribusjonsvirksomhet i Norge Oslo 2. juli 2003  Nexans, verdens ledende kabelselskap, har inngått en intensjonsavtale med Platinum Equity, et amerikansk selskap spesialisert på investering og utvikling av teknologiselskaper, om salg av sin distribusjonsvirksomhet i Norge (Nexans Distribusjon AS). Transaksjonen er betinget av inngåelse av endelig avtale og andre alminnelige betingelser. - Salget er et

kV - Nexans
kV - Nexans
30/06/2016 - www.nexans.com
DÉRIVATION TRIPOLAIRE MIXTE RUBANÉE Type DTRM-PS pour tension maximale de 12/20 (24) kV Utilisation S Câble principal : - tripolaire champ radial isolé au papier imprégné. - norme : - NF C 33-100 S Câble dérivé : - trois câbles unipolaires isolant synthétique NF C 33-223 (HN 33-S-23) ou NF C 33-220 (HN 33-S-22) S Section : - de 50 240 mm2 Installation Chaque conditionnement contient le nécessaire pour réaliser une dérivation tripolaire mixte rubanée, ainsi qu une notice de

AERO-Z - Nexans
AERO-Z - Nexans
30/06/2016 - www.nexans.com
TAB(FR) TABLEAU EXTRAIT DE LA NORME NBN C 34-100/ Ed. 2 - 2001 CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS CÂBLÉS CLOS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM (AMS clos) Désignation Nombre de couches Z Section théorique (8) (7) mm² mm² 177-1Z 176,93 1+6 3,30 242-2Z 241,98 1+6 261-2Z 261,34 301-2Z (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) Compositions Fils Ronds

Sercel
Sercel
09/04/2011 - www.nexans.com
Pressemelding Nexans og Sercel på dypt vann Nexans og Sercel SA har gjennomført vellykkede førstegangsprøver i felten på et nytt system for seismiske undersøkelser på havbunnen. Systemet kalt "Deep Sea Link", har de to selskapene utviklet gjennom et mangeårig samarbeide. Feltprøven ble foretatt i en norsk fjord på en vanndybde på 500 m, og en rekke forskjellige tester ble foretatt over en 5-dagers periode. Prøvene anses for å ha vært meget vellykkede. Det seismiske systemet er i st

kV - Nexans
kV - Nexans
30/06/2016 - www.nexans.com
DÉRIVATION UNIPOLAIRE MIXTE RUBANÉE Type DURM-PS pour tension maximale de 12/20 (24) kV Utilisation S Câble principal : - unipolaire champ radial au papier imprégné NF C 33-100. S Câble dérivé : - Câble unipolaire isolant synthétique NF C 33-223 (HN 33-S-23) ou NF C 33-220 (HN 33-S-22) S Section : - de 1 x 50 mm2 1 x 240 mm2 Installation Chaque conditionnement contient le nécessaire pour réaliser une dérivation unipolaire mixte rubanée, ainsi qu une notice de montage détail

Kabelboka 2006
Kabelboka 2006
09/04/2011 - www.nexans.com
KABELBOKA Kabelboka Produktoversikt 1. Normer 2. 2.1 2.2 2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.5.1 2.5.2 2.6 2.7.1 2.7.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 De forskjellige kabeltyper Norske Typebetegnelser for kabler Cenelec ­ Typebetegnelse Typebetegnelse på blank tråd og line TFXP 1 kV fireleder TFXP-O 1 kV med fiberrør TFSP 1 kV TXXP 1 kV koblingskabel EX 1 kV hengeledning TSLE 12 til 145 kV TSLF 12 til 72 k

Productdatablad stucprofielen
Productdatablad stucprofielen
09/04/2011 - www.cevesvergeer.nl
Productinformatie 1. Materiaal Protektor® profielen worden vervaardigd uit de volgende grondstoffen en materialen: - Eerste klas bandstaal of plaatstaal met dubbelzijdige zinkoplage van 275 g/m², een dubbelzijdige aluzinkoplage van 150g/m², alsmede Senziplast bandstaal met tweezijdige polyester coating op beide zijden, volgens de Europese normen DIN EN 10346 en DIN EN 10143. - Aluminiumband en -plaatmateriaal in speciale legeringen, eventueel ook met acryl of polyestercoating volgens DIN 485-

Au coeur d'Ever, la première maison BBC (Bâtiment Basse Consommation) itinérante : La Maison des Gestes « Ma Maison pour agir » à Monaco
Au coeur d'Ever, la première maison BBC (Bâtiment Basse Consommation) itinérante : La Maison des Gestes « Ma Maison pour agir » à Monaco
25/11/2010 - www.n-schilling.com
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / mars 2009 Au coeur d'Ever, la première maison BBC (Bâtiment Basse Consommation) itinérante : La Maison des Gestes « Ma Maison pour agir » architecte : François Pelegrin Monaco et le Salon Ever, une grande première pour cette exposition didactique, ludique et pratique... Conçue partir d'une idée de Michel Chevalet « la Maison des Gestes » vise présenter au grand public, aux scolaires, mais aussi aux professionnels une vitrine technologique et une vulgarisat

Brochure Compacte rupslader T110 - Bobcat.eu
Brochure Compacte rupslader T110 - Bobcat.eu
09/12/2014 - www.bobcat.eu
T110 | Compacte rupsladers Klein maar krachtig Met de Bobcat T110, de meest compacte rupslader uit de sector, hebt u een beweeglijk werktuig voor alle tuinaanleg- en bouwwerken. En u kunt dit klein en krachtig werktuig echt overal gebruiken! U kan ermee rijden door smalle openingen, tussen hindernissen en in krappe ruimtes. Meer werk in minder tijd, het hele jaar door n De beste vermogen-gewichtverhouding van alle laders Dankzij deze kleine machine met het grote hart bereikt u een maximale p

Nouveau Bagar Airliss BJ : la solution Beissier pour la pose des bandes à joint
Nouveau Bagar Airliss BJ : la solution Beissier pour la pose des bandes à joint
25/11/2010 - www.n-schilling.com
Nouveau Bagar Airliss BJ : la solution Beissier pour la pose des bandes joint Beissier, spécialiste des solutions professionnelles pour la préparation des fonds et la décoration, vient de mettre au point un nouvel enduit projeter destiné au lissage et au traitement de bande joint lors de la pose de plaques de plâtre parement cartonnées. Parce que chaque étape se révèle essentielle la qualité esthétique et la durabilité du résultat, Bagar Airliss BJ permet de finaliser la

Raidisseur - Jardinier Massard
Raidisseur - Jardinier Massard
13/08/2016 - www.jardiniermassard.fr
Raidisseur Raidisseur Articles de clôture et cable Raidisseur Acier zingué, passive Code Cond. N° Images J518002 100 2 ðŒ J518003 100 3 ðŒ J518004 50 4 ðŒ J380021 50 4 ð Acier galvanisé, chaud ðŒ

WK065 kallysta - Hager
WK065 kallysta - Hager
09/02/2012 - www.hager.fr
¢ Variateur rotatif universel § Universal rotary switch dimmer £ Universal-Drehdimmer 6W 5112.b Notice d'instructions User instructions Bedienungsanleitung WK065 kallysta Montage / Assembly / Montage Raccordement / Connection / Anschluss L N WK065 Fonctionnement / Working principle / Funktionsprinzip 1 Caractéristiques techniques / Technical characteristics / Technische Daten Tension d'alimentation Supply voltage Versorgungsspannung Protection Protection Schutz Capacité des bornes Connectio