Recherche sur spole


DokumenteDownload (cs)
DokumenteDownload (cs)
10/01/2011 - www.angst-pfister.com
APSOplast®  moderní Yeaení v oblasti umlých hmot Bernhard von Allmen, vedoucí technik Dnes ji~ prakticky neexistuje oblast, ve které by se nepou~ívaly umlé hmoty. Vzhledem k vynikajícím vlastnostem jsou tyto materiály dnes neodmysliteln spjaty s moderní technikou. Spole nost Angst + Pfister nedávno doplnila svoj ji~ tak rozsáhlý sortiment o dalaí technické, vysoce výkonné termoplasty. Pod novou registrovanou obchodní zna kou APSOplast® pYedstavuje spole nos

DokumenteDownload (cs)
DokumenteDownload (cs)
10/01/2011 - www.angst-pfister.com
Vynalézavé balení Bart Kroese, Mana~er pro klí ové zákazníky, Angst + Pfister Holandsko Harrie Schonewille, Yeditel spole nosti PMB UVA International, která patYí do skupiny VDL V supermarketu zuYí neustálý boj o ideální místo v regálu. Pro získání takového místa v pYeplnném regálu je nezbytný atraktivní obal, kterým se výrobek odliaí od ostatních. Výroba takových obalo vy~aduje inovova

DokumenteDownload (cs)
DokumenteDownload (cs)
10/01/2011 - www.angst-pfister.com
Tisková zpráva Nový magazín pro zákazníky spole nosti Angst+Pfister Angst+Pfister pYedkládá  tvrté mezinárodní vydání. Curych, 30.01.2008 Je tu nový magazín

Dans la boutique