Recherche sur apsoplast®


DokumenteDownload (cs)
DokumenteDownload (cs)
10/01/2011 - www.angst-pfister.com
APSOplast®  moderní Yeaení v oblasti umlých hmot Bernhard von Allmen, vedoucí technik Dnes ji~ prakticky neexistuje oblast, ve které by se nepou~ívaly umlé hmoty. Vzhledem k vynikajícím vlastnostem jsou tyto materiály dnes neodmysliteln spjaty s moderní technikou. Spole nost Angst + Pfister nedávno doplnila svoj ji~ tak rozsáhlý sortiment o dalaí technické, vysoce výkonné termoplasty. Pod novou registrovanou obchodní zna kou APSOplast® pYedstavuje spole nos

Dans la boutique